teardrops - 1/1000 Sek. bei ƒ / 4,5 - ISO 100 - 120 mm
teardrops - 1/1000 Sek. bei ƒ / 4,5 - ISO 100 - 120 mm
autumn in our garden - 1/1250 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 800 - 24 mm
autumn in our garden - 1/1250 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 800 - 24 mm
The way to the mountains - 1/80 Sek. bei ƒ / 6,3 - ISO 100 - 41 mm
The way to the mountains - 1/80 Sek. bei ƒ / 6,3 - ISO 100 - 41 mm
Geese in the sunset - 1/1600 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 36 mm
Geese in the sunset - 1/1600 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 36 mm
clear water - 1/125 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 105 mm
clear water - 1/125 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 105 mm
close your eyes - 1/90 Sek. bei ƒ / 4,0 - ISO 100 - 56 mm
close your eyes - 1/90 Sek. bei ƒ / 4,0 - ISO 100 - 56 mm
funny mushrooms - 1/100 Sek. bei ƒ / 4,5 - ISO 800 - 90 mm
funny mushrooms - 1/100 Sek. bei ƒ / 4,5 - ISO 800 - 90 mm
frozen chains - 1/400 Sek. bei ƒ / 9,0 - ISO 50 - 24 mm
frozen chains - 1/400 Sek. bei ƒ / 9,0 - ISO 50 - 24 mm
flower face - 1/500 Sek. bei ƒ / 3,5 - ISO 100 - 90 mm
flower face - 1/500 Sek. bei ƒ / 3,5 - ISO 100 - 90 mm
mushroom twins - 1/320 Sek. bei ƒ / 7,1 - ISO 100 - 42 mm
mushroom twins - 1/320 Sek. bei ƒ / 7,1 - ISO 100 - 42 mm
- 1/60 Sek. bei ƒ / 4,0 - ISO 800 - 24 mm
- 1/60 Sek. bei ƒ / 4,0 - ISO 800 - 24 mm
water or sky? 1/200 Sek. bei ƒ / 7,1 - ISO 100 - 75 mm
water or sky? 1/200 Sek. bei ƒ / 7,1 - ISO 100 - 75 mm
tree fungus - 1/60 Sek. bei ƒ / 3,5 - ISO 500 - 24 mm
tree fungus - 1/60 Sek. bei ƒ / 3,5 - ISO 500 - 24 mm
nice place - 1/1600 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 77 mm
nice place - 1/1600 Sek. bei ƒ / 8,0 - ISO 100 - 77 mm
european grass frog - 1/45 Sek. bei ƒ / 6,7 - ISO 6400 - 105 mm
european grass frog - 1/45 Sek. bei ƒ / 6,7 - ISO 6400 - 105 mm
Back to Top